MWSS, nagsagawa ng information forum kaugnay sa proyekto ng Kaliwa Dam

Nagsagawa ng public consultation ng Metropolitan Water Sewerage System (MWSS) upang talakayin ang iba't ibang isyu na may kinalaman sa itinatayong Kaliwa Dam Project sa...